Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvky na stravné, ošatné aj., podmínky poskytování

Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod lenka.doktor » pon 13. led 2020 23:16:40

Dobrý den, mám na Vás prosbičku. Koukala jsem do novely vyhlášky o FKSP a u penzijka je změněna - výše příspěvku může být max. 100% příspěvku zaměstnance. Jak budete v reálu kontrolovat, kolik si kdo spoří? Budete chtít smlouvu včetně všech dodatků? Můžu si ji vůbec okopírovat? Budete si nechávat podepisovat nějaké prohlášení, že pokud udělají změnu, tak mají např. týden na to, aby vám to oznámili? Jak se s tímto v praxi vypořádáte? No větší paskvil už zákonodárci vymyslet fakt nemohli. |:-(| Za sebe jsem si říkala, že si prostě budu kopírovat smlouvu, případně dodatek, vytvořím nějaké prohlášení, že pokud udělajíj změnu, musí mi to do 8 dnů nahlásit. Kdo nedodá smlouvu nebo dodatek, má smůlu a příspěvek nedostane. Už se těším, až to budu učitelům vysvětlovat..... :gcrazy:
lenka.doktor
 
Příspěvky: 34
Registrován: pát 10. črc 2015 11:13:44

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod witty » úte 14. led 2020 9:17:27

Tohle mi leží v hlavě už měsíc, dokonce jsem volala mzdovce na našem Kraji a u nás na Městě, jedna o tomto omezení neslyšela (prý jí mám dát vědět, co s tím, až to vypátrám :lol: ) a druhá sice slyšela, ale zatím neřešila.
Já bych byla pro čestné prohlášení o výši vlastního příspěvku s dovětkem, že v případě změny nahlásí zaměstnavateli... a je si vědom... prostě nějaké bububu, kdyby to nenahlásili.
Případně čestné prohlášení ročně upgradovat, třeba by stačilo na jeden papír napsat Prohlašuji, že můj příspěvek na PP neklesne v roce ... pod částku (tu, kterou dává zaměstnavatel) a dole jména a podpisy zaměstnanců, kterým přispíváte.
Pro příspěvkové organizace platí to omezení až od července, tak pořád doufám, že někde někdo něco smysluplného vymyslí za mě.
witty
 
Příspěvky: 1049
Registrován: pon 02. bře 2009 10:21:43
Bydliště: JČ kraj

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontrola kolik kdo platí

Příspěvekod witty » úte 14. led 2020 13:17:13

Našla jsem na netu zásady FKSP z roku 2017 jistého úřadu, kde omezení příspěvku již fungovalo dříve (90%), vkládám pro inspiraci:

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření

(1) Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen „penzijní připojištění“) nebo doplňkové penzijní spoření zaměstnanců se poskytuje zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, nebo v souladu se zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Příspěvek se neposkytuje zaměstnanci (penzijnímu nebo účastnickému fondu) jako samostatný, ale přispívá se na příspěvek zaměstnance, účastníka penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, a to s jeho souhlasem.

(2) Příspěvek se poskytuje na základě písemné žádosti zaměstnance (příloha č. 2) a platné smlouvy o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, předložené nejpozději do 13. ledna 2017 (v průběhu roku vždy před požadovaným čerpáním příspěvku) po projednání s odborem personálním. Formulář žádosti a smlouva o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření slouží ekonomickému odboru jako podklad pro vyplácení příspěvku.

(3) Příspěvek se poskytuje bezhotovostním převodem na účet zaměstnance u penzijního nebo účastnického fondu. Měsíční příspěvek Úřadu může činit nejvýše 90 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit penzijnímu nebo účastnickému fondu, maximální výše příspěvku Úřadu činí 225 Kč měsíčně.

(4) Měsíční platba zaměstnance penzijnímu fondu bez příspěvku z prostředků fondu musí dosahovat minimálně 300 Kč za měsíc. Nesplnění této podmínky znamená neposkytnutí příspěvku od Úřadu z prostředků fondu.

(5) Zaměstnanec, který má již uzavřenu smlouvu s penzijním nebo účastnickým fondem, musí uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude zaznamenána výše příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření hrazené Úřadem. Postup pro uzavření dodatku stanovují všeobecné pojistné podmínky jednotlivých penzijních fondů nebo smluvní podmínky účastnických fondů.

(6) Na příspěvek placený Úřadem zcela nebo zčásti za svého zaměstnance se neposkytuje státní příspěvek.

(7) V případě skončení pracovního nebo služebního poměru zaměstnance k poslednímu dni v kalendářním měsíci je příspěvek poskytnut naposledy za měsíc, ve kterém došlo ke skončení služebního či pracovního poměru.

(8) V případě, že zaměstnanec ukončí služební či pracovní poměr v průběhu kalendářního měsíce, nebude příspěvek Úřadu již poskytnut v tomto měsíci. Poskytování příspěvku Úřadem skončí taktéž ukončením smlouvy o penzijním připojištění nebo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření ze strany zaměstnance.

(9) Při ukončení služebního či pracovního poměru je zaměstnanec povinen oznámit (nejpozději k datu ukončení služebního či pracovního poměru) svému penzijnímu nebo účastnickému fondu ukončení poskytování příspěvku Úřadem.

(10) Zrušení penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, změnu penzijního nebo účastnického fondu a další změny (např. změnu výše platby) ve svém penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření je zaměstnanec povinen bez odkladu (nejpozději do 5 dnů) oznámit odboru personálnímu.
witty
 
Příspěvky: 1049
Registrován: pon 02. bře 2009 10:21:43
Bydliště: JČ kraj

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod witty » úte 14. led 2020 13:22:30

Ještě je k tomu znění žádosti o příspěvek :

Žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu kulturních a sociálních potřeb na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření

Jméno žadatele:
Pojištění uzavřeno u penzijního fondu:
Číslo smlouvy:
Měsíční výše platby zaměstnance penzijnímu fondu:
Číslo účtu penzijního fondu:
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
Specifický symbol:

Žádám o poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření podle podmínek a pravidel platných pro čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb v ... úřadu.
Zavazuji se, že při ukončení služebního či pracovního poměru nejpozději k datu ukončení služebního či pracovního poměru oznámím písemně skutečnost o ukončení zasílání plateb od ... úřadu penzijnímu fondu, u kterého mám uzavřeno penzijní připojištění. Kopii tohoto oznámení předložím současně odboru personálnímu.
Zavazuji se, že bezodkladně nebo nejpozději do 5 dnů po zrušení svého penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, při změně penzijního fondu nebo účastnického fondu i jakýchkoli jiných změnách (např. změna výše platby) ve svém penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, oznámím tyto skutečnosti odboru personálnímu.
Jsem si vědom/a, že maximální výše příspěvku je určena Zásadami pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2017 ... úřadu a že na poskytnutí příspěvku nemám právní nárok.
Dále jsem si vědom/a, že za nedodržení podmínek stanovených Zásadami pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2017 ... úřadu odpovídá zaměstnanec a při neoprávněném čerpání příspěvku je jeho povinností tento příspěvek vrátit.
Nedílnou součástí žádosti je:
1. fotokopie smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem ve smyslu zákona č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřenou v souladu se zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, uzavřené mezi zaměstnancem a penzijním fondem nebo účastnickým fondem;
2. písemné oznámení o změně placení příspěvku, resp. jeho části ze strany zaměstnavatele dle § 27 odst. 5 zák. č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vystaví penzijní fond) nebo obdobné dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasím, aby ... úřad využíval mé osobní údaje pro účely poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
__________________________________________________________________________
Datum: Podpis žadatele:
witty
 
Příspěvky: 1049
Registrován: pon 02. bře 2009 10:21:43
Bydliště: JČ kraj

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod rafik » pon 03. úno 2020 17:17:57

Dobrý den,
jen bych si chtěla ověřit - vyhláška (FKSP 114/2002 Sb.,) je sice změněna od 1.1.2020, ale dle přechodných ustanovení - Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky neuplatňují čl. I bod 37 do 30. června 2020.

37. § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 11 zní:
„§ 12 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
Z fondu lze přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění9) nebo doplňkové penzijní spoření11), nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů.“.

Z toho vyplývá, že kontrolu zaměstnanců, kolik si přispívají na PP budu kontrolovat až od 1.7.2020?
Díky za odpovědi ;)
rafik
 
Příspěvky: 1
Registrován: pon 03. úno 2020 16:29:00

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod JitkaMan » úte 04. úno 2020 10:23:07

Ano, pokud jste příspěvkovka zřízená ÚSC, tak těch 100 % platí až od 1.7.2020.
JitkaMan
 
Příspěvky: 154
Registrován: úte 01. pro 2015 14:48:35


Zpět na Benefity

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron