Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platí

penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvky na stravné, ošatné aj., podmínky poskytování

Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platí

Příspěvekod lenka.doktor » pon 13. led 2020 23:16:40

Dobrý den, mám na Vás prosbičku. Koukala jsem do novely vyhlášky o FKSP a u penzijka je změněna - výše příspěvku může být max. 100% příspěvku zaměstnance. Jak budete v reálu kontrolovat, kolik si kdo spoří? Budete chtít smlouvu včetně všech dodatků? Můžu si ji vůbec okopírovat? Budete si nechávat podepisovat nějaké prohlášení, že pokud udělají změnu, tak mají např. týden na to, aby vám to oznámili? Jak se s tímto v praxi vypořádáte? No větší paskvil už zákonodárci vymyslet fakt nemohli. |:-(| Za sebe jsem si říkala, že si prostě budu kopírovat smlouvu, případně dodatek, vytvořím nějaké prohlášení, že pokud udělajíj změnu, musí mi to do 8 dnů nahlásit. Kdo nedodá smlouvu nebo dodatek, má smůlu a příspěvek nedostane. Už se těším, až to budu učitelům vysvětlovat..... :gcrazy:
lenka.doktor
 
Příspěvky: 35
Registrován: pát 10. črc 2015 11:13:44

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod witty » úte 14. led 2020 9:17:27

Tohle mi leží v hlavě už měsíc, dokonce jsem volala mzdovce na našem Kraji a u nás na Městě, jedna o tomto omezení neslyšela (prý jí mám dát vědět, co s tím, až to vypátrám :lol: ) a druhá sice slyšela, ale zatím neřešila.
Já bych byla pro čestné prohlášení o výši vlastního příspěvku s dovětkem, že v případě změny nahlásí zaměstnavateli... a je si vědom... prostě nějaké bububu, kdyby to nenahlásili.
Případně čestné prohlášení ročně upgradovat, třeba by stačilo na jeden papír napsat Prohlašuji, že můj příspěvek na PP neklesne v roce ... pod částku (tu, kterou dává zaměstnavatel) a dole jména a podpisy zaměstnanců, kterým přispíváte.
Pro příspěvkové organizace platí to omezení až od července, tak pořád doufám, že někde někdo něco smysluplného vymyslí za mě.
witty
 
Příspěvky: 1127
Registrován: pon 02. bře 2009 10:21:43
Bydliště: JČ kraj

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontrola kolik kdo platí

Příspěvekod witty » úte 14. led 2020 13:17:13

Našla jsem na netu zásady FKSP z roku 2017 jistého úřadu, kde omezení příspěvku již fungovalo dříve (90%), vkládám pro inspiraci:

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření

(1) Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen „penzijní připojištění“) nebo doplňkové penzijní spoření zaměstnanců se poskytuje zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, nebo v souladu se zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Příspěvek se neposkytuje zaměstnanci (penzijnímu nebo účastnickému fondu) jako samostatný, ale přispívá se na příspěvek zaměstnance, účastníka penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, a to s jeho souhlasem.

(2) Příspěvek se poskytuje na základě písemné žádosti zaměstnance (příloha č. 2) a platné smlouvy o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, předložené nejpozději do 13. ledna 2017 (v průběhu roku vždy před požadovaným čerpáním příspěvku) po projednání s odborem personálním. Formulář žádosti a smlouva o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření slouží ekonomickému odboru jako podklad pro vyplácení příspěvku.

(3) Příspěvek se poskytuje bezhotovostním převodem na účet zaměstnance u penzijního nebo účastnického fondu. Měsíční příspěvek Úřadu může činit nejvýše 90 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit penzijnímu nebo účastnickému fondu, maximální výše příspěvku Úřadu činí 225 Kč měsíčně.

(4) Měsíční platba zaměstnance penzijnímu fondu bez příspěvku z prostředků fondu musí dosahovat minimálně 300 Kč za měsíc. Nesplnění této podmínky znamená neposkytnutí příspěvku od Úřadu z prostředků fondu.

(5) Zaměstnanec, který má již uzavřenu smlouvu s penzijním nebo účastnickým fondem, musí uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude zaznamenána výše příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření hrazené Úřadem. Postup pro uzavření dodatku stanovují všeobecné pojistné podmínky jednotlivých penzijních fondů nebo smluvní podmínky účastnických fondů.

(6) Na příspěvek placený Úřadem zcela nebo zčásti za svého zaměstnance se neposkytuje státní příspěvek.

(7) V případě skončení pracovního nebo služebního poměru zaměstnance k poslednímu dni v kalendářním měsíci je příspěvek poskytnut naposledy za měsíc, ve kterém došlo ke skončení služebního či pracovního poměru.

(8) V případě, že zaměstnanec ukončí služební či pracovní poměr v průběhu kalendářního měsíce, nebude příspěvek Úřadu již poskytnut v tomto měsíci. Poskytování příspěvku Úřadem skončí taktéž ukončením smlouvy o penzijním připojištění nebo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření ze strany zaměstnance.

(9) Při ukončení služebního či pracovního poměru je zaměstnanec povinen oznámit (nejpozději k datu ukončení služebního či pracovního poměru) svému penzijnímu nebo účastnickému fondu ukončení poskytování příspěvku Úřadem.

(10) Zrušení penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, změnu penzijního nebo účastnického fondu a další změny (např. změnu výše platby) ve svém penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření je zaměstnanec povinen bez odkladu (nejpozději do 5 dnů) oznámit odboru personálnímu.
witty
 
Příspěvky: 1127
Registrován: pon 02. bře 2009 10:21:43
Bydliště: JČ kraj

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod witty » úte 14. led 2020 13:22:30

Ještě je k tomu znění žádosti o příspěvek :

Žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu kulturních a sociálních potřeb na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření

Jméno žadatele:
Pojištění uzavřeno u penzijního fondu:
Číslo smlouvy:
Měsíční výše platby zaměstnance penzijnímu fondu:
Číslo účtu penzijního fondu:
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
Specifický symbol:

Žádám o poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření podle podmínek a pravidel platných pro čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb v ... úřadu.
Zavazuji se, že při ukončení služebního či pracovního poměru nejpozději k datu ukončení služebního či pracovního poměru oznámím písemně skutečnost o ukončení zasílání plateb od ... úřadu penzijnímu fondu, u kterého mám uzavřeno penzijní připojištění. Kopii tohoto oznámení předložím současně odboru personálnímu.
Zavazuji se, že bezodkladně nebo nejpozději do 5 dnů po zrušení svého penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, při změně penzijního fondu nebo účastnického fondu i jakýchkoli jiných změnách (např. změna výše platby) ve svém penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, oznámím tyto skutečnosti odboru personálnímu.
Jsem si vědom/a, že maximální výše příspěvku je určena Zásadami pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2017 ... úřadu a že na poskytnutí příspěvku nemám právní nárok.
Dále jsem si vědom/a, že za nedodržení podmínek stanovených Zásadami pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2017 ... úřadu odpovídá zaměstnanec a při neoprávněném čerpání příspěvku je jeho povinností tento příspěvek vrátit.
Nedílnou součástí žádosti je:
1. fotokopie smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem ve smyslu zákona č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřenou v souladu se zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, uzavřené mezi zaměstnancem a penzijním fondem nebo účastnickým fondem;
2. písemné oznámení o změně placení příspěvku, resp. jeho části ze strany zaměstnavatele dle § 27 odst. 5 zák. č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vystaví penzijní fond) nebo obdobné dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasím, aby ... úřad využíval mé osobní údaje pro účely poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
__________________________________________________________________________
Datum: Podpis žadatele:
witty
 
Příspěvky: 1127
Registrován: pon 02. bře 2009 10:21:43
Bydliště: JČ kraj

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod rafik » pon 03. úno 2020 17:17:57

Dobrý den,
jen bych si chtěla ověřit - vyhláška (FKSP 114/2002 Sb.,) je sice změněna od 1.1.2020, ale dle přechodných ustanovení - Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky neuplatňují čl. I bod 37 do 30. června 2020.

37. § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 11 zní:
„§ 12 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
Z fondu lze přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění9) nebo doplňkové penzijní spoření11), nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů.“.

Z toho vyplývá, že kontrolu zaměstnanců, kolik si přispívají na PP budu kontrolovat až od 1.7.2020?
Díky za odpovědi ;)
rafik
 
Příspěvky: 1
Registrován: pon 03. úno 2020 16:29:00

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod JitkaMan » úte 04. úno 2020 10:23:07

Ano, pokud jste příspěvkovka zřízená ÚSC, tak těch 100 % platí až od 1.7.2020.
JitkaMan
 
Příspěvky: 177
Registrován: úte 01. pro 2015 14:48:35

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod jas » úte 16. úno 2021 10:37:32

Prosím o radu, příspíváte z FKSP na penzijní připojištění zaměstnancům, kteří jsou na rodičáku nebo mateřské?
jas
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte 02. dub 2013 7:43:05

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod witty » úte 16. úno 2021 12:17:17

My ne, ani v minulé práci. Ale snad to lze.
witty
 
Příspěvky: 1127
Registrován: pon 02. bře 2009 10:21:43
Bydliště: JČ kraj

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod skolka » stř 14. dub 2021 6:43:38

Dobrý den, prosím o radu ty kteří přispívají na penzijní z FKSP, jaké jsou tam podmínky, omezení atd. , pokud bychom chtěli také příspívat? Co lidi musí přinést nebo si zařídit u pojištovny...asi s tím bude dost práce:(
Není někde nějaký návod, podle kterého postupovat?
děkuji M.
skolka
 
Příspěvky: 186
Registrován: pát 27. led 2017 9:58:38

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod witty » stř 14. dub 2021 10:06:16

Jediné omezení je asi částka, kterou můžete max. přispět - nesmí překročit příspěvek pojištěného (zaměstnance). Kdo si platí 500 Kč, může dostat od vás max. 500 Kč.
Proto by vám měl zaměstnanec přinést výpis aktuálně sjednaných podmínek u svého penzijního fondu a nějak se zavázat, že případnou změnu svého příspěvku vám neprodleně nahlásí. Kopii výpisu nebo smlouvy byste měla mít založenou pro případ kontroly.
Také by ve smlouvě měla být sjednána možnost přispívání ze strany zaměstnavatele - není problém toto sjednat buď na pobočce, u svého poradce nebo přes klientský portál fondu (pokud má pojištění přístup ke své smlouvě online). To si každý, kdo chce peníze navíc, dokáže zařídit.
No a to je asi vše, pak už můžete směle posílat příspěvky. Buď individuálně za každého jednu platbu, nebo - pokud je víc lidí u jednoho fondu - tak hromadnou platbou a pak poslat na fond rozpis, komu a kolik mají rozúčtovat. Účty a symboly zjistíte na webu penzijních fondů nebo vám je sem můžu napsat - aspoň ty, kterým posílám já.
witty
 
Příspěvky: 1127
Registrován: pon 02. bře 2009 10:21:43
Bydliště: JČ kraj

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod skolka » stř 14. dub 2021 13:17:20

Děkuji ,ale děsí mě to. Jsem v MŠ 5 let, bylo domluveno přispívat tak aby na to dosáhli všichni...strava, dovolená, životní výročí. Pokud to takhle bude vedení chtít, tak spousta lidí to nemá.
Kdo napíše pravidla...já na to nemám:) jsem účetní bez mezd a i tak toho mám nad hlavu....jak to kontrolovat..jak udělat rozpočet abych třeba o prázdninách nebyla bez peněz, když si většina třeba vybere dovolenou....
To by měl snad sepsat právník:(((
Tady mi lidi ani nenahlásí předem že budou objednávat dovolenou, pak přijde faktura, kterou zapomenou poslat a chtějí hned proplatit! Prý moc všechno řeším...
M.
skolka
 
Příspěvky: 186
Registrován: pát 27. led 2017 9:58:38

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod witty » stř 14. dub 2021 14:28:16

Asi si nedokážete vydupat, aby se na dovolenou a podobné platby z FKSP dělaly objednávky... nebo prostě byla povinnost nahlásit dopředu, že přijde faktura z CK?
Předpokládám, že máte v aktuálních pravidlech FKSP určenou nějakou pevnou částku, kterou si zaměstnanec může čerpat na dovolenou, tak byste tam přidali další možnost - penzijko. Ne každý třeba letos na dovolenou pojede a rád využije tuto variantu. No a platbu penzijnímu fondu byste mohli poslat jednorázově za celý rok až v prosinci.
Vy každý rok vyčerpáte FKSP až na dno a nemáte tam žádnou rezervu?
witty
 
Příspěvky: 1127
Registrován: pon 02. bře 2009 10:21:43
Bydliště: JČ kraj

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod ustav » čtv 15. dub 2021 11:26:07

Já si myslím, že objednávka čehokoliv placená z peněz organizace, tedy i FKSP je povinná. Jde o peníze organizace, to by si mohl kdokoliv objednat kdykoliv cokoliv, to asi neee. Podmínky čerpání FKSP, pokud nemáte odborovou organizaci stanovuje ředitel, ten musí postupovat podle Vyhlášky č. 114/2002 Sb., kde upravuje jaké částky na co budou hrazeny. Postupuje podle předběžné mzdové inventury, kdy se ví, jak jsou platy na následující rok, z toho se dá odvodit kolik je příděl do FKSP. U nás je příspěvek na stravu, příspěvek na dovolenou a příspěvek na penzijko. Penzijko je hrazeno srážkou z platu - vlastní příspěvek pracovníka. Nejdřív si pracovník vyplní žádost, kde souhlasí se srážkou z platu, doložím smlouvou s penz. společností, kde zkontroluju zda má souhlas s příspěvkem od zaměstnavatel. Následně pak zasílám příspěvek z FKSP penzijní společnosti. Nemůže se mi stát, že bych poslala víc než můžu. Podobně to je s příspěvkem na dovolenou, opět zaměstnanec vyplní žádost, kde uvede kdy, kam a za kolik chce jet, jeho nadřízený podepíše, že má pracovník skutečně volno, může být i víkend, dál mi pracovník Čestným prohlášením potvrdí, že pobyt absolvuje on a jeho rodinní příslušníci - ne vnoučata, milenka nebo už nevyživované dítě. Následně pobyt objednám, zaplatím a předám ubytovací údaje. Částky na tyto příspěvky se můžou každý rok měnit, právě podle zájmu o rekreaci nebo příspěvek. Jiné nemáme, není povinnost mít všechny. Dáváme teda ještě dary k výročím a nějaké zápůjčky.
ustav
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte 11. říj 2016 10:31:55

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod ustav » čtv 15. dub 2021 11:38:34

Zkuste svoje "své potřeby vše řešit" podpořit předložením Zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole, kde se píše o předběžné, průběžné a následné kontrole, u nás to teda vyžadují kontroly i auditor. Naše Žádosti o poskytnuté příspěvku, fungují v rámci vnitřního kontrolního systému. V podstatě je to povinnost, s péčí řádného hospodáře chránit majetek státu :) . Vím kolik bude příděl na rok (2% ze předpokládaných mezd), vím podle kolik je pracovníků, z předchozích let jsem schopná určit kolik dělá příspěvek na stravu, z mezd vím kolik bude výročí - narozeniny i pracovní, zbyde mi nějaká částka - s tou můžu pracovat podle Rozpočtu - většinou se dá na jednu kulturní akci, něco vyhradí na zápůjčky (tam schováváme zbytek peněz) a pak máme stanovený příspěvek na PP - máme 50% z toho co si hradí pracovník, dřív to bylo ještě omezené max. částkou, takže např. 50% dle vlastního příspěvku, max. však 700,-Kč. Pokud vím z mezd/smluv kolik lidí má penzijko, jsem schopná vypočítat kolik na příspěvek z FKSP na PP potřebuju na rok, a zbytek vím kolik můžu dát na rekreaci paušálně je stanoven příspěvek na rekreaci - třeba 1.000,- Kč a je hotovo.
ustav
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte 11. říj 2016 10:31:55

Re: Penzijko po novele vyhlášky - kontola kolik kdo platáí

Příspěvekod witty » čtv 15. dub 2021 12:14:06

U nás je plánování FKSP podobné jako má "ustav", příděl do fondu víme nebo dokážeme odhadnout, odečteme předpoklad na stravu, jubilea a besídku (za tu jsme loni ušetřili, protože se nekonala). Zbytek se vydělí počtem zaměstnanců a vyjde přibližná částka k čerpání na zaměstnance. Z minulých let se nám nahromadily ve fondu nějaké nevyčerpané zbytky, takže je rezerva pro případ, kdy si by si většina zaměstnanců chtěla čerpat v době, kdy do fondu nejsou ještě převedeno dostatek peněz z letošního roku.
Půjčky zaměstnancům nedáváme, ale přispíváme na dovolenou, brýle, fitko/saunu/bazén, divadlo, vitamíny (hromadný nákup ke konci roku) nebo penzijko. Všechno přes objednávky. Každý si vybere co chce, příspěvek je 4800 Kč ročně. Zaměstnanec napíše žádost o poskytnutí příspěvku, vedoucí vyřídí objednávku, přijde faktura (pokud je částka na faktuře vyšší než příspěvek, zaměstnanec složí rozdíl do pokladny), ta se proplatí. O penzijko se žádá jen jednou a pak už to běží automaticky, fondům platíme měsíčně, ale není to podmínkou.
witty
 
Příspěvky: 1127
Registrován: pon 02. bře 2009 10:21:43
Bydliště: JČ kraj

Další

Zpět na Benefity

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník