Stránka 1 z 2

Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: pát 16. zář 2016 7:14:22
od Ludmila
Máte někdo zkušenosti s účtováním výzvy 02 16 022. Jedná se o podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je na 2 roky.

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: pát 23. zář 2016 11:18:26
od Tucapy200
Také se nás týká

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: pon 03. říj 2016 16:46:46
od hapop
dobrý den, informovala jsem se ohledně vykazování v P1-04 na MŠMT, a bylo mi řečeno, že i když finanční prostředky přijdou až v roce 2017, tak již v roce 2016 bude čerpání vykázáno v P1-04 v řádcích z toho ESF v odd. I, III, VII.

přikládám odpovědi z MŠMT pí Kašparové a Lacinové

Dobrý den,
projekt s registračním číslem CZ.02.03.68/0.0/16-022/0001584 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášené výzvy formou zjednodušeného vykazování „Šablony pro MŠ a ZŠ“.
V rámci tohoto projektu je možné posílit personální zajištění mimo jiné o školního asistenta, popř. chůvu v mateřské škole.
Školní asistenti v MŠ a ZŠ, chůvy v MŠ mohou působit na školách pokud začnou na tyto pracovníky čerpat mzdové prostředky nebo OON v rámci povolené realizace
Prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání – Číslo výzvy 02_16_22 – Šablony pro MŠ a ZŠ. Jedná se o projekt vyhlášený MŠMT, který je vyjmut z limitu mzdové regulace. Čerpané prostředky budou ve výkazu P1-04 proto vykázány v odd. I, III i VII.

Podle pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů OPVVV je projekt financován ex ante, tímto se rozumí postup, kdy příjemce obdrží zálohovou platbu předem, kterou následně vyúčtuje.
Toto následné vyúčtování nemůže být součástí statistického výkazu P1-04.

Školní asistent není pedagogickým pracovníkem. Pozice školního asistenta není uvedena v zákoně o pedagogických pracovnících. Bude proto vykazován v P1-04 i v P1c-01 na řádcích nepedagogičtí zaměstnanci v odd. III v P1-04 v ř. 0338 a 0339 –ostatní zaměstnanci.
Chůva není pedagogickým pracovníkem dle zákona o pedagogických pracovnících.
Stejně jako školní asistent bude ve výkazu ve skupině nepedagogičtí zaměstnanci - ostatní zaměstnanci.
Podrobný popis náplně práce, kvalifikačních požadavků a druhů PPV je uveden v Přehledu šablon a jejich věcném výkladu, který je zveřejněn na webu MŠMT
na tomto odkazu
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva ... 8_2016.pdf

Pro Vás je skutečně podstatné, že prostředky, byť budou nyní vyplaceny z rezervního fondu / formou zálohy/, budete vykazovat takto :

Jedná se o projekt vyhlášený MŠMT, který je vyjmut z limitu mzdové regulace. Čerpané prostředky budou ve výkazu P1-04 proto vykázány v odd. I, III i VII.

Následné vyúčtování nebude součástí výkazu P1-04.

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: pon 03. říj 2016 16:51:01
od hapop
co se týká účetnictví tak by se mělo účtovat přes dohadnou položku aktivní 388/672 a až přijdou finanční prostředky třeba v lednu, tak 346 (374)/388 a 241/346
...snad se do konce roku vše vyjasní

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: úte 04. říj 2016 13:51:58
od Tucapy200
241/472 ? je to dlouhodobý projekt

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: stř 05. říj 2016 9:31:25
od rucmaj
Milé radilky.
Prosím, ještě jednou....
V roce 2016 budu mít mzdové náklady - zaúčtuji (zjednodušeně popsáno) do nákladů a proti dám výnosy, ale protože nemám peníze (dostanu je až v roce 2017) zaúčtuji sumu do 3. třídy (např. výnosy příštích období) ?
Takto jsem to dělala např. ve čtvrtletí, ale z roku na rok ?
Vedu účetnictví PO (škola) ve zjednodušeném rozsahu.

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: stř 05. říj 2016 9:40:38
od hapop
já bych dala účet 388 dohadné účty aktivní....účet 384 výnosy příštích období jak navrhujete je pasivní účet

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: stř 05. říj 2016 9:44:19
od hapop
Tucapy200 píše:241/472 ? je to dlouhodobý projekt


asi máte pravdu, je to projekt na dva roky.. záleží jak budete účtovat, jestli zálohy budete nechávat na 472 až do skončení projektu

(1) Je nutné rozlišovat dle ČÚS č. 703 - Transfery, zálohy na transfery z pohledu časovosti,
na krátkodobé (účty 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
a 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery) a dlouhodobé (účty 471 - Dlouhodobé
poskytnuté zálohy na transfery a 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery).
(2) Nevyplývá-li z podkladů k transferu (např. dotační dopis, avízo, rozhodnutí, smlouva),
že bude záloha na tento transfer vyúčtována za období delší než 1 rok, považuje se tato záloha
za krátkodobou. Při stanovení krátkodobosti a dlouhodobosti u přijatých záloh na transfery
účetní jednotka zohlední nejen termín předložení podkladů pro vyúčtování, ale také období
realizace projektu.

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: stř 05. říj 2016 11:07:00
od erikaZŠ
Moc prosím o odpověď. Máte info, že peníze přijdou až v lednu? Píšete, že budete do té doby vyplacet z rezervního fondu a účtovat přes dohadnou položku. Mne jako "prachobyčejné" účetní tuto informaci nepodaly. Pro toto je potřeba v rezervním fondu ty peníze fyzicky mít. A já je tam do konce roku mít určitě nebudu. Co s tím?

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: stř 05. říj 2016 13:40:48
od rucmaj
Bohužel, také mám velmi málo informací.
Jediná jistota prý je = peníze budou až v roce 2017.

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: čtv 06. říj 2016 10:38:32
od Ludmila
Pokud to tedy dobře chápu, veškeré výdaje z tohoto projektu dám na nákladové účty a teď ve čtvrtletí
udělám dohadnou položku ve výši nákladů 388/672. Jak ale do účtování zapojím čerpání rezervního fondu ze kterého budeme
tuto dotaci financovat do té doby, než dojdou peníze (pravděpodobně až v r. 2017)?

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: čtv 06. říj 2016 12:09:42
od Eva1962
My jsme požádali zřizovatele, aby nám pokryl prozatím pokryl náklady a ten nám vyhověl a navýšil nám dotaci. Zkuste také.

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: čtv 06. říj 2016 13:24:24
od Ludmila
Tak to bohužel nepůjde. Zřizovatel nám projekt nepředfinancuje. Musíme hradit ze svého rezervního fondu.

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: čtv 06. říj 2016 14:12:19
od rucmaj
A dotaz - má tento projekt přidělené UZ nikde ho nemohu najít ?
Děkuji

Re: Účtování projektů zjednodušeného vykazování

PříspěvekNapsal: čtv 06. říj 2016 14:16:57
od Ludmila
Kopíruji, co nám bylo sděleno:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
přeposílám Vám odpověď z MŠMT týkající se účetnictví projektu - Výzva 02_16_022.

Účelový znak pro Šablony - informace pro účetní projektu

Pro účetnictví škol v rámci účtování projektů – šablon bude používán účelový znak pro neinvestice:

OP VVV PO3 NEINVESTICE 33063